Algemene Voorwaarden

Toepasselijkheid

De website www.MetalenBordjes.be is eigendom van Metalen Bordjes (= Kronwipa Jumnonglak, Pieter Pauwel Rubensstraat 8, 8792 Desselgem (België), BE0689.734.237). Elke bestelling geldt als een expliciete aanvaarding van de algemene voorwaarden door de koper. Deze algemene voorwaarden maken integraal deel uit van de overeenkomst zoals hieronder beschreven.

Aangeboden artikelen en prijzen

Alle artikelen die op MetalenBordjes.be worden aangeboden, zijn zo volledig mogelijk en te goeder trouw beschreven en afgebeeld. De aangegeven prijzen zijn in euro, zijn vrij van BTW en exclusief leveringskosten. Alle productinformatie, prijszettingen en orderinformatie blijven te allen tijde onder voorbehoud van mogelijke wijzigingen en correcties. Metalen Bordjes kan niet verantwoordelijk gesteld worden voor eventuele (druk)fouten die in zijn aanbiedingen voorkomen.
De artikelen op de website worden aangeboden tot uitputting van voorraad. Indien van een bepaald artikel het laatste exemplaar verkocht of besteld werd, dan wordt de vermelding ‘niet op voorraad’ zichtbaar. Het artikel kan dan tijdelijk niet besteld noch uitgeleverd worden.

Verkoop in Benelux

Metalen Bordjes verkoopt en levert enkel in België, Nederland en Luxemburg.

Aanvaarding van de bestelling

Metalen Bordjes is slechts gebonden door een bestelling nadat deze per e-mail door Metalen Bordjes bevestigd is of nadat met de uitvoering ervan werd gestart.
Vermeld bij bestelling steeds in het daartoe voorziene veld je correcte e-mailadres. Enkel dan kunnen we een bevestiging van je bestelling bezorgen per e-mail. Ook wanneer we jouw bestelling – om welke reden dan ook – niet kunnen verwerken, zullen we dat zo snel mogelijk laten weten. Metalen Bordjes is gerechtigd bestellingen te weigeren dan wel bepaalde voorwaarden aan de levering te verbinden, tenzij uitdrukkelijk anders bepaald.

Plaats van levering

Levering gebeurt via de pakjesdienst van BPost, PostNL of DPD. Daarbij kan je kiezen voor Thuislevering (op het door jou opgegeven adres), of voor Afhaling in een afhaalpunt van Bpost, PostNL of DPD. Er is zeker een afhaalpunt bij jou in de buurt of op je route.
De verantwoordelijkheid voor fout doorgegeven leveringsadressen ligt volledig bij de koper en kan extra verzendingskosten veroorzaken. Bij niet-levering van de goederen worden de eventueel door de koper betaalde sommen terugbetaald zonder interest of andere vergoeding.

Tijdstip van levering

Na ontvangst van betaling worden de bestelde artikelen meteen verzonden. BPost, PostNL of DPD zorgen er vervolgens voor dat je je pakje doorgaans al binnen de 48 uur zal ontvangen. Wie kiest voor ‘afhaling in de winkel’ kan meteen na plaatsing van de bestelling zijn pakje komen afhalen.
De door Metalen Bordjes opgegeven levertijden zijn slechts indicatief. Overschrijding van enige leveringstermijn geeft je geen recht op schadevergoeding en evenmin het recht je bestelling te annuleren, tenzij de overschrijding van de leveringstermijn zodanig is dat redelijkerwijs niet meer kan worden verlangd dat je de overeenkomst in stand laat. Je bent in dat geval gerechtigd de bestelling te annuleren.

Herroepingsrecht

Je hebt als consument het recht aan Metalen Bordjes mee te delen dat je afziet van de aankoop van online bestelde artikelen, en dit zonder betaling van een boete en zonder opgave van motief binnen 14 kalenderdagen vanaf de dag die volgt op de levering van het goed.
Geleverde artikelen dienen in dat geval te worden terugbezorgd in originele staat, op eigen risico en kosten. Metalen Bordjes zal de bestelling terugbetalen zodra het geretourneerde artikel ontvangen werd, en op voorwaarde dat het artikel niet door de klant beschadigd werd. Om discussie terzake uit te sluiten worden alle geleverde artikelen vooraf door Metalen Bordjes grondig nagekeken.
Retours worden best persoonlijk door de klant teruggebracht naar de winkel. Klanten die opteren om een artikel per post terug te sturen, doen dit best aangetekend. Verpak, bescherm en verzegel in dat geval uw retour voldoende en hergebruik bij voorkeur de originele verpakking. De vervoerskosten van de retourverpakking moeten vooraf betaald zijn; ze zijn ten laste van de klant.

Leveringskosten

Het is altijd mogelijk om te bestellen zonder verzendingskosten te moeten betalen. Kies daartoe als verzendingsoptie voor ‘afhaling in de winkel’ (altijd gratis) of zorg ervoor dat uw winkelmandje voldoende gevuld is om van gratis verzending te kunnen profiteren.
De verzendkosten variëren volgens land van bestemming. De paragraaf Verzendkosten op de FAQ pagina geeft alle tarieven weer voor de landen waar Metalen Bordjes levert (tot max. 30 kg). Tijdens het bestelproces wordt de exacte verzendkost steeds vooraf – dus voordat je betaalt aan de kassa – meegedeeld.

Betaling van je bestelling

Betaling kan gebeuren op één van de wijzen zoals aangegeven tijdens het bestelproces. Metalen Bordjes kiest enkel voor 100% veilige betaling. Daartoe hebben we ons betaalsysteem toevertrouwd aan Mollie, een vaste waarde in veilige online betalingen. Mollie voldoet aan de strengste veiligheidsnormen op vlak van online betalingen, waardoor elke transactie perfect veilig verloopt. Iedere bestelling geplaatst via onze website, wordt automatisch gelinkt naar de sterk beveiligde server van Mollie. Metalen Bordjes heeft daarbij nooit inzage in uw vertrouwelijke gegevens. Door samen te werken met Mollie biedt Metalen Bordjes aan haar klanten een ruime waaier van veilige online betaalmogelijkheden aan, met name betaling via:

  • bankkaart (Bancontact/MisterCash, Maestro)
  • KBC/CBC betaalknop
  • Belfius Direct Net
  • ING Home Pay
  • credit card (Visa, MasterCard, American Express)
  • iDeal
  • bankoverschrijving

De datum van creditering van de bankrekening van Metalen Bordjes geldt als datum van betaling. Indien je met enige betaling in gebreke bent, is Metalen Bordjes gerechtigd (de uitvoering van) de betreffende overeenkomst op te schorten, dan wel te ontbinden.

Annulering van je bestelling

Metalen Bordjes aanvaardt gratis annulaties van je bestelling tot op de verzendingsdag min één. Je dient dus uiterlijk op de dag vóór verzending een eventuele annulatie door te geven. Dit kan gebeuren via e-mail of telefoon.

Klachten

Om ontvankelijk te zijn dienen klachten schriftelijk per brief of e-mail gericht te worden aan Metalen Bordjes, en dit telkens binnen 14 kalenderdagen vanaf de dag die volgt op de levering van de goederen. Binnen het kader van hun relaties aanvaarden de betrokken partijen het elektronisch bewijs.

Waarborg

De waarborg van Metalen Bordjes beperkt zich tot de waarborg voor verborgen gebreken en de waarborg met betrekking tot consumentenkoop, allebei voorzien in het Burgerlijk Wetboek.

Overmacht

Metalen Bordjes kan niet aansprakelijk worden gesteld voor mogelijk oponthoud in de uitvoering of voor niet-uitvoering van de aangegane engagementen omwille van gebeurtenissen die zich buiten de controle van Metalen Bordjes afspelen. Daarbij zijn o.a. inbegrepen: moeilijkheden bij aanvoer of tekorten aan grondstoffen, onderbreking of permanente opschorting van productie, stakingen, lock-outs, elke andere vorm van werkonderbrekingen of collectieve arbeidsgeschillen, vertragingen of problemen in transport of energie,… die Metalen Bordjes en/of leveranciers van Metalen Bordjes raken, ook indien deze gebeurtenissen voorzienbaar zijn.

Persoonsgegevens

Het plaatsen van een bestelling op de website van Metalen Bordjes betekent dat de koper officieel instemt met de verwerking van zijn persoonsgegevens voor administratieve doeleinden, met name o.a. beheer van het klantenbestand, bestellingen, facturen en leveringen. Voor de verwerking van persoonsgegevens voor promoties, nieuwsbrieven, gepersonaliseerde reclame of andere marketing gerelateerde doelen zal Metalen Bordjes steeds vooraf het uitdrukkelijke akkoord van de koper vragen tijdens het afhandelen van het bestellingsproces. Metalen Bordjes zal de persoonsgegevens van de koper niet overmaken aan derden. De koper behoudt te allen tijde het inzage- en verbeteringsrecht van zijn persoonsgegevens. Lees hier onze volledige privacy policy.

Toepasselijk recht

Metalen Bordjes is gerechtigd de inhoud van deze Algemene Voorwaarden te wijzigen. Wijzigingen worden via de website bekendgemaakt. Alle overeenkomsten afgesloten met Metalen Bordjes worden beheerst door het Belgisch recht. Alle geschillen tussen partijen zullen bij uitsluiting worden voorgelegd aan de daartoe bevoegde rechter in België.

Adresgegevens

Metalen Bordjes
Pieter Pauwel Rubensstraat 8
B-8792 Desselgem

Ondernemingsnr: BE0689.734.237
RPR Gent